----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Informare si consiliere profesionala in centre urbane mici si mediu rural"
Cod Contract: POSDRU/102/5.1/G/78614

ANUNT PUBLICITAR ACHIZITIE SERVICII CATERINGCENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR, cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, loc. Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în baza contractului POSDRU/102/5.1/G/78614 achizitioneaza urmatoarele: Servicii de informare si publicitate a proiectului “Informare si consiliere in centre urbane mici si zone rurale” prin asigurarea publicării a 5 comunicate de presă în ziare locale/regionale(Sud Vest Oltenia) şi a 6 anunţuri publicitare într-un ziar naţional.


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Frecventa de aparitie a ziarului:cotidian, profil publicatie:general, publicare comunicat/anunt: in maxim 72 ore de la comanda, 1 aparitie pe comanda, daca nu se specifica altfel, suprafata comunicat/anunt 240 cm2 ± 10%., in paginile interioare, pozitie nepreferentiala, policromie, cu chenar, macheta furnizata de achizitor.

Procedura: cercetare de piata-studiu de piata

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la adresa: C.E.P.I.R., B-dul Dacia, bl. 5, parter, municipiul Craiova, judeţul Dolj,tara Romania, email: cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860. Tel.: 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: cartier Rovine, str.Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, loc.Craiova, judeţul Dolj,până la data de 26.11.2010, ora 14.00.[Documentaţia de atribuire servicii de informare si publicitate]