----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Sanse egale de ocupare in mediul rural"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89376

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII INTEGRATE DE CAZARE, MASA SI TRANSPORT


Nr.433 /06.08.2013

Data publicării: 07.08.2013


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. – “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” în baza contractului POSDRU/110/5.2/G/89376, proiect „Șanse egale de ocupare în mediul rural”, achiziţionează prin procedura competitiva, conform Ordinului MAEur nr. 1050/2012, servicii integrate de cazare, masa si transport conform documentaţiei de atribuire, CPV: 55110000-4 – (servicii de cazare la hotel) 55120000-7 – (servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel) 55300000-3 – (servicii de restaurant si de servire a mancarii) 60140000-1 – (transport de pasageri ocazional).


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată este de 86400 lei fără T.V.A.

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.


Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la adresa: C.E.P.I.R., B-dul Dacia, bl. 5, parter, municipiul Craiova, judeţul Dolj,tara Romania, email: cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860. Tel.: 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: C.E.P.I.R., B-dul Dacia, bl.5, parter, municipiul Craiova, Cartier Cornitoiu,judeţul Dolj, până la data de 28 august 2013 ora 16.00.

Ofertele se deschid la aceeaşi adresă, la data de 28 august 2013 ora 17.00.


[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii integrate cazare masa transport]

[Invitatie de participare servicii integrate]