NR. 367/26.03.2018

Anunt servicii integrate de cazare, masa si transport pentru participantii la cursurile de educatie antreprenoriala - procedura reluata - in cadrul proiectului „Cresterea ocuparii prin sustinerea a minim 54 de intreprinderi cu profil non-agricol din Regiunea Sud-Vest Oltenia”

conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene,1. Denumirea achizitiorului: CENTRU EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR, CIF 19170561, inregistrata in Registrul special al asociatiilor de pe langa Judecatoria Craiova sub nr. 71 din 23.10.2006;

2. Adresa sediu social: B-dul Dacia, bloc 175J, scara 1, ap. 4, Craiova, Judetul Dolj;

3. Adresa punct de lucru: Cart. Rovine, Str. Maramuresului, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3, Craiova, Judetul Dolj;

4. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: procedura competitiva conform Ordinul Ministerul Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene;

5. Obiectul contractului si locul de implementare a contractului:

a. Obiectul contractului de servicii: servicii integrate de cazare, masa si transport, pentru participantii la cursurile de educatie antreprenoriala conform Specificatiilor tehnice;

b. Locul de implementare: Cart. Rovine, Str. Maramuresului, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3, Craiova, Judetul Dolj;

6. Valoarea estimata a achizitiei: 800.000,00 lei, fara TVA, echivalentul a 179.432,55 euro (cursul euro valabil la 01.08.2016 de 4,4585 lei/euro);

7. Sursa de finantare: Fondul Social European + Bugetul naţional / fondurile proprii ale Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor;

8. Tipul si durata contractului:

a. Tipul: contract de servicii, conform Specificatiilor tehnice;

b. Durata contractului: 8 de luni de la semnarea contractului de servicii.

9. Modalitatea de atribuire a contractului de servicii: pretul cel mai scazut;

10. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este 26.03.2018, ora 12,00. Depunerea ofertelor se va face la adresa: CENTRU EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR, Cart. Rovine, Str. Maramuresului, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3, Craiova, Judetul Dolj, e-mail: cepir@yahoo.com. Oferta va fi redactata in limba romana;

11. Documentele ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: conform Specificatiilor tehnice;

12. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare: pretul se va exprima in lei sau euro, fara TVA;

13. Cursul de referinta lei/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,4585 lei;

14. Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractul de achizitie. Persoana de contact: Mirela Sandu, telefon: 0721016111, e-mail: cepir@yahoo.com. Specificatiile tehnice si formularele vor fi puse la dispozitia ofertantilor in format electronic.

[DESCARCA SPECIFICATII TEHNICE]