INVITATIE DE PARTICIPARE


in vederea atribuirii contractului de furnizare materii prime si materiale consumabile specifice in cadrul proiectului „Economia sociala un pas spre viitor” pentru funcționare Structura de Economie Sociala STRUCTURA BETON SRLPrin prezenta va invitam sa participati la procedura de atribuire având ca obiect al contractului furnizare materii prime si materiale consumabile specifice pentru funcționare Structura de Economie Sociala STRUCTURA BETON SRL cu urmatoarele detalii:

1. Denumirea achizitiorului:STRUCTURA BETON SRL CUI 34451145, J16/698/04.05.2015

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: procedura simplificata conform Ordin 1120/2013 Ministerul Fondurilor Europene;

Coduri CPV: 19640000-4 39831200-8 39831210-1 31224810-3 31531000-7 39226220-0 33711900-6 33763000-6 24311900-6 39811100-1 39224330-0 42996300-7 18234000-8 44511120-2 38410000-2 14211000-3 24957200-9 44111200-3 14212310-6 14212110-4 24210000-9

Obiectul contractului: furnizare materii prime si materiale consumabile specifice pentru desfasurare activitate SES conform documentatiei de atribuire

3. Valoarea estimata a achizitiei: 195.808,27 lei, fara TVA, echivalentul a 43.903,19 euro (cursul BNR valabil la 12.06.2015 de 4,46 lei/euro) din care:

-valoarea lotul 1 – 3.533,87 lei fara TVA echivalentul a 792,34 euro

-valoarea lotul 2 – 12.381,45 lei fara TVA echivalentul a 2.776,1 euro

- valoarea lotul 3 – 142.258,06 lei fara TVA echivalentul 31.896,42 euro

-valoarea lotul 4 – 5182,26 lei fara TVA echivalentul 1161,94 euro

-valoarea lotul 5 – 32.452,62 lei fara TVA echivalentul 7276,37 euro.

4. Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniu major de interventie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, contract de finantare POSDRU/173/6.1/S/147249 si cofinantare proprie;

5. Perioada de valabilitate a ofertei: minimum 60 de zile;

6. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut

7. Durata contractului: pana la 31.12.2015.

8. Nu se admit oferte alternative

9. Data limita pentru depunerea ofertei este 22.06.2015, ora 12.00. Depunerea ofertei se va face la adresa: CEPIR, b-dul Dacia bl.5, parter, cartier Cornitoiu Craiova, telef.0351466935. Oferta va fi redactata in limba romana.

10. Deschiderea si evaluarea ofertei va avea loc la 22.06.2015, ora 16.00, la adresa indicata pentru depunerea ofertei

11. Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractul de achizitie. Persoane de contact: Firan Marian, telefon:0784792571, e-mail:cepir@yahoo.com manager ses Firan Marian Documentatia de achizitie si formularele vor fi puse la dispozitia ofertantilor in format electronic.
[Documentaţia de atribuire materiale consumabile - RELUATA]
[Documentaţia de atribuire materii prime - RELUATA]
[Documentaţia de atribuire Ciment - RELUATA]
[Documentaţia de atribuire Aditivi si oxizi - RELUATA]
[Documentaţia de atribuire Nisip, balast si pietris - RELUATA]