----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE EDITARE SI DE TIPARIRE MATERIALE DE PROMOVARE SI INFORMARE SI MULTIPLICARE DOCUMENTE


Data publicarii: 26.07.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR , Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului POSDRU/108/2.3/G/82114, organizeaza procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, conform instrucţiunii AM POSDRU nr. 26, Anexa 1, privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, pentru achizitionarea de servicii de: Cod CPV: 79811000-2 Servicii de tipografie digitală 22000000-0 Imprimate si produse conexe.

Obiectul contractului:Servicii de editare si tiparire materiale de promovare si informare şi multiplicare documente în vederea realizării de produse informative si de promovare aferente implementării proiectului "Calificarea profesională, o şansă pentru angajaţi în menţinerea locurilor de muncă" POSDRU/108/2.3/G/82114, (afise de promovare, pliante de promovare, pliante informative).

Surse de finantare: proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

Valoarea estimata: 1.500 lei, fara TVA.

Procedura: cercetare de piata-studiu de piaţă

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351/434860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcata de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Mai multe informaţii se pot obţine de la: Sandu Cristian, 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, cod poştal: 200280, localitate: Craiova, judetul Dolj, pana la data de 09.08.2012, ora 17.00. Ofertele se deschid la aceeasi adresa in data de 09.08.2012, ora 17.30.

Cerinţe obligatorii:

Prezentarea documentelor de calificare – în conformitate cu Documentaţia pentru ofertanţi;

Servicii de tipografie digitală în vederea realizării de produse informative si de promovare aferente implementării proiectului POSDRU / 108 / 2.3 / G / 82114;

Perioada contractului: pe perioada de implementare a proiectului, respectiv pana la data de 07.04.2014;

Plata pe bază de factură fiscală;

Oferta se exprimă în lei, fără şi cu TVA, şi este valabilă 60 de zile calendaristice de la data emiterii.


Criteriul de selecţie, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de mai sus, va fi preţul cel mai scăzut.

Documentația pentru ofertanți se poate accesa de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secțiunea achiziții.


Informaţii suplimentare se pot solicita la sediul beneficiarului, prin e-mail sau fax, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.


Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 09.08.2012 orele 17.00.


Contact: CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ȘI INTEGRAREA ROMILOR, Bdul. Dacia, bl.175J, sc.1, ap.4, cod poştal: 200280, localitate: Craiova, județul: Dolj, ţara: România, tel: 0351 434860, fax 0351 434860.


Persoana de contact: Cristian Sandu – Manager proiect, telefon mobil 0721016111, e-mail: cepir@yahoo.com.

[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de editare si tiparire materiale de promovare si informare şi multiplicare documente]