----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89513

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE TIPOGRAFIE DIGITALA


Data publicării: 11.02.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ȘI INTEGRAREA ROMILOR , beneficiar de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonele rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, în baza contractului POSDRU/110/5.2/G/89513, proiectul „Creșterea competențelor antreprenoriale în zonele rurale”, organizeaza procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, conform instrucţiunii AM POSDRU nr. 26 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, pentru achiziționarea de servicii de: Cod CPV: 79811000-2 Servicii de tipografie digitală 39294100-0 Produse informative și de promovare.


Obiectivul contractului: Servicii de tipografie digitală în vederea realizării de produse informative și de promovare (afișe de promovare, pliante de promovare, pliante informative, bannere, roll-up-uri, plăci inscripționate, publicația finală) aferente implementării proiectului POSDRU / 110 / 5.2 / G / 89513.

Cerinţe obligatorii:

1. Prezentarea documentelor de calificare – în conformitate cu Documentaţia pentru ofertanţi;

2. Servicii de tipografie digitală în vederea realizării de produse informative și de promovare aferente implementării proiectului POSDRU / 110 / 5.2 / G / 89513;

3. Perioada contractului: pe perioada de implementare a proiectului;

4. Plata pe bază de factură fiscală;

5. Oferta se exprimă în lei, fără şi cu TVA, şi este valabilă 60 de zile calendaristice de la data emiterii.


Criteriul de selecţie, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de mai sus, va fi preţul cel mai scăzut.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17.02.2012, orele 17.00.

Informatii despre achizitie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, sectiunea Achizitii. Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351434860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcata de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informatii suplimentare vă invităm să ne contactati la adresa: Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, cod poştal: 200280, localitate: Craiova, ţara: România, tel: 0351 434860, fax 0351 434860, email: cepir@yahoo.com .

Persoana de contact: Sandu Mirela, 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, cod poştal: 200280, loc. Craiova, judeţul Dolj, până la data de 29.03.2012, ora 17.00. Ofertele se deschid la aceeasi adresa la data de 29.03.2012, ora 17.30.


[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de tipografie digitala]