----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor
Partener: S.C. DOCARA CONF S.R.L

ANUNT PUBLICITAR ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRODUCTIA DE TEXTILE (masina electrica de cusut si dispozitiv creare sabloane)


Data publicarii: 14.02.2014


S.C. DOCARA CONF S.R.L., Str. stiintei nr. 2, mun.Craiova, judeţul Dolj, partener in cadrul proiectului "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca", avand ca beneficiar al finantarii nerambursabile prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor, in baza contractului POSDRU/108/2.3/G/82114, achizitioneaza utilaje pentru productia de textile (masina electrica de cusut si dispozitiv creare sabloane), in cadrul proiectului "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca", conform documentatiei de atribuire. Locul de livrare a produselor: mun. Craiova, jud. Dolj


Sursa de finantare: proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial .

.

Durata contractului: 3 luni.

Valoarea totala maxima estimata a contractului: 30000 lei fara TVA

Procedura: achizitie directa conform Instructiunii nr. 79/2013 a AMPOSDRU.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa office@docara.ro sau fax: 0251467104, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Mai multe informatii se pot obtine de la: Cornelia Dogaru, 0721231253

Ofertele se primesc la adresa: S.C. DOCARA CONF S.R.L., Str. Ştiinţei nr. 2, mun.Craiova, judeţul Dolj, până la data de 24.02.2014, ora 14.00. Ofertele se deschid la aceeaşi adresă în data de 24.02.2014, ora 17.00.[Documentaţia de atribuire achiziţie utilaje pentru productia de textile]