"Centre multifunctionale de informare si consiliere profesionala"

ID78180

Finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.1 - "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"


Perioada de implementare: noiembrie 2010 - octombrie 2012

Descriere: Proiectul este implementat de Asociatia CEPIR in parteneriat cu Unitatile Administrativ Teritoriale ale Orasului Strehaia, Comunei Simian si Orasului Vanju Mare din judetul Mehedinti.

Proiectul are ca obiectiv general "Facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor tineri si a somerilor de lunga durata si sprijinirea ocuparii formale".


Obiectivele specificele ale proiectului sunt:

1. "Atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii prin furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala in cadrul Centrelor multifunctionale de informare si consiliere din 3 localitati ale judetului Mehedinti".

2. "Reducerea somajului de lunga durata prin actiuni preventive si corective de dobandire a competentelor profesionale adaptate la cerintele pietei muncii pentru 120 de persoane din 3 localitati ale judetului Mehedinti".

3. "Imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca prin dezvoltarea capacitatii de auto-organizare in cadrul job-cluburilor online."


Activitatile proiectului se adreseaza persoanelor somere: somerilor tineri, somerilor peste 45 de ani, somerilor de lunga durata, precum si persoanelor inactive, persoanelor care au parasit timpuri scoala si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

In cadrul proiectului vor fi organizate:

---> Sesiuni de informare si consiliere profesionala individuala privind depistarea aptitudinilor, stabilirea nivelului de calificare necesar gasirii unui loc de munca, dezvoltarea abilitatilor si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, cunoasterea legislatiei muncii in vigoare, a drepturilor si indatoririlor angajatului si angajatorului, a oportunitatilor de calificare/recalificare si angajare.

---> Cursuri de calificare profesionala in meserii solicitate pe piata muncii actuale, care asigura pentru grupul tinta diversificarea competentelor profesionale in scopul cresterii mobilitatii ocupationale si a reintegrarii pe piata muncii.

---> Cursuri de initiere in tehnologia informationala - IT, pentru deprinderea abilitatilor informatice de utilizare a calculatorului necesare dobandirii unui loc de munca in societatea actuala bazata pe informatie si informatizare.

---> Cursuri de educatie antreprenoriala pentru dobandirea de competente de demarare si gestionare a unei afaceri pe cont propriu.

---> Realizarea job-clubului online pentru cresterea accesul la comunicare si asimilare a informatiilor privind accesul pe piata muncii, prin utilizarea cererilor si ofertelor online a locurilor de munca.

---> Intalniri de mediere cu angajatorii pentru plasarea pe piata muncii a persoanelor care au urmat cursurile de calificare profesionala.


Beneficiarii proiectului:

---> 1000 de persoane informate in cadrul sesiunilor informative de grup privind evolutia pietei muncii, asupra mijloacelor de instruire oferite de centrele multifunctionale de informare si consiliere profesionala persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;

---> 600 de persoane informate si consiliate individual, care beneficiaza de sprijin pentru acces pe piata muncii, fiind informate asupra posibilitatilor de calificare si integrare pe piata muncii, asupra legislatiei muncii si a drepturilor si indatoririlor angajatului si angajatorului, asupra alegerii carierei si traseului carierei in functie de nivelul de instruire, de aptitudinile si abilitatile depistate, asupra dezvoltarii abilitatilor si a increderii in sine. Grupul tinta beneficiaza de facilitarea inscrierii la un curs de formare profesionala, conform instruirii si abilitatilor depistate, beneficiaza de instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca;

---> 120 de persoane calificate prin cursuri de calificare profesionala. Cursurile vor asigura diversificarea competentelor profesionale in scopul cresterii mobilitatii ocupationale si a reintegrarii pe piata muncii;

---> 21 de persoane specializate care urmeaza cursul de initiere in tehnologia informationala - IT. In cadrul cursului de initiere in IT grupul tinta va dobandi competente informatice necesare angajarii pe piata muncii.

---> 21 de persoane specializate care urmeaza cursul de educatie antreprenoriala. In cadrul cursului de educatie antreprenoriala grupul tinta va dobandi competente de demarare si gestionare a unei afaceri pe cont propriu.

---> 21 de persoane autorizate ca Persoana Fizica Autorizata - PFA, care vor desfasura o activitate pe cont propriu.Primul pas in cautarea unui loc de munca

Finantare: Programul Phare 2006 - Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor, Componenta: Pregatire vocationala si activitati generatoare de venit

Perioada de implementare: ianuarie - noiembrie 2009

Descriere: Proiectul are ca obiectiv cresterea gradului de ocupare a persoanelor de etnie roma, prin obtinerea unei calificari, necesara incadrarii in munca pe termen lung.In scopul atingerii acestui obiectiv, se vor organiza cursuri de calificare profesionala in domeniul constructiilor, pentru un grup tinta format din 30 de persoane de etnie roma, cu emiterea de certificate de calificare profesionala recunoscute si autorizarea ca persoana fizica autorizata pentru profesarea meseriei respective. Se va infiinta un birou de informare si consiliere pentru persoanele de etnie roma care sunt in cautarea unui loc de munca, prin intermediul caruia se va facilita accesul pe piata muncii a persoanele de etnie roma. Se vor organiza sesiuni de informare in comunitatile de romi din sapte localitati ale judetului Dolj, privind posibilitatile de calificare profesionala si de gasire a unui loc de munca.


Sanatatea mai presus de toate

Finantare: Programul Phare 2006 - Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor, Componenta: Sanatate

Perioada de implementare: ianuarie - noiembrie 2009

Descriere: Proiectul contribuie la imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatilor de romi domiciliati in judetul Dolj. Acest obiectiv se realizeaza prin efectuarea unei campanie de informare pentru persoanele de etnie rroma care nu au acces la un serviciu de asistenta medicala sau nu isi cunosc drepturile in domeniul asigurarilor de sanatate, asigurandu-le conditii de inscriere la un medic de familie si acces individual la pachetul de servicii medicale primare. Vor fi furnizate servicii medicale in zonele izolate si in cele defavorizate economic in vederea cresterii calitatii vietii persoanelor de etnie roma prin imbunatatirea actului medical. Vor fi formati si angajati mediatorilor sanitari.


Tinerii romi, promotori ai schimburilor culturale transfrontaliere

Finantare: Programul Phare 2006 Cross-Border Cooperation Romania-Bulgaria

Perioada de implementare: august 2008 - august 2009

Descriere: Scopul proiectului este sa promoveze schimburile culturale intre tinerii de etnie roma din zonele de granita Dolj si Vidin prin organizarea de spectacole artistice sustinute de tineri de etnie roma din Craiova si Vidin si prin organizarea de intalniri cu dezbateri interactive intre participantii la proiect privind rolul culturii rome in dezvoltarea durabila a regiunii de granita si a comunitatilor locale.


Romi doljeni cetateni europeni

Finantare: Programul Phare 2005 - Accelerarea Implementarii Strategiei de Imbunatatire a Situatiei Romilor.

Perioada de implementare: 2008

Descriere: Proiectul a avut ca scop imbunatatirea situatiei romilor din jud Dolj in vederea promovarii incluziunii sociale a romiior care nu au acces la serviciile publice de pe piata muncii din cauza lipsei actelor de stare civila si de indentitate. Proiectul a fost implementat de Consiliul Judetean Dolj. Centrul European pentru Integrarea si Promovarea Romilor a fost partener in proiect, cu rolul de a identifica si estima numarul de persoane de etnie roma fara acte de stare civila si de identitate din judetul Dolj.


Facilitate inclusion on the labor market for Romani women

Finantare: Programul Open Society Institute Budapesta

Perioada de implementare: 2008

Descriere: Organizarea de cursuri de calificare pentru femeile rome din judetul Dolj.