----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/87248

ANUNŢ ACHIZIŢIE SERVICII INTEGRATE DE TRANSPORT, CAZARE SI MASA


Data publicării: 31.01.2013


INVITAŢIE DE PARTICIPARE


Denumire proiect: Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole

Denumire contract: Contract de servicii integrate de transport, cazare şi masă


Stimate domn/Stimate doamnă,


Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura pentru atribuirea de către beneficiarii privaţi a contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, finanţate din Instrumente Structurale, având ca obiect achiziţia de servicii de cazare, de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, de servicii de restaurant şi de servire a mâncării, precum şi de servicii de transport.


INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului:Achiziţie de servicii de cazare, de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, servicii de restaurant şi de servire a mâncării, precum şi servicii de transport în cadrul proiectului. Locul implementării: Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Tip şi durată contract: contract de servicii, 4 luni

Valoare estimată: 86400 lei, fără TVA

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 16.02.2013, ora 14:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 16.02.2013, ora. 17:00

Adresa la care se transmit ofertele:Centrul European pentru Promovarea şi Integrarea Romilor, B-dul Dacia, Bl. 175 J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, jud. Dolj

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351434860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: C.E.P.I.R., B-dul Dacia, Bl. 175 J, sc. 1, ap. 4, municipiul Craiova, jud. Dolj; tel.: 0721016111; fax: 0351434860; email: cepir@yahoo.com


[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii integrate de transport, cazare si masa]