----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/87248

ANUNŢ 2 ACHIZITIE SERVICII REPARARE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR


Data publicării: 01.02.2013


INVITAŢIE DE PARTICIPARE


Denumire proiect: Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole

Denumire contract: Contract de servicii de reparare şi întreţinere a autovehiculelor 2


Stimate domn/Stimate doamnă,


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR, cartier Rovine, str. Luceafărului, bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, mun. Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului POSDRU/110/5.2/G/87248 , achizitioneaza servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe, în cadrul proiectului „Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole”, conform documentatiei de atribuire, CPV 50110000-9.


INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Achiziţie de servicii reparare şi întreţinere a autovehiculelor 2. Locul implementării: judetul Dolj.

Tip şi durată contract: contract de servicii, 45 zile

Valoare estimată: 7500 lei, fără TVA

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 11.02.2013, ora 14:00

Data şi ora deschiderii ofertelor: 11.02.2013, ora 17:00

Adresa la care se transmit ofertele: Centrul European pentru Promovarea şi Integrarea Romilor, B-dul Dacia, Bl. 175 J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, jud. Dolj

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351434860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: C.E.P.I.R., B-dul Dacia, Bl. 175 J, sc. 1, ap. 4, municipiul Craiova, jud. Dolj; tel.: 0721016111; fax: 0351434860; email: cepir@yahoo.com


[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe]