POCU/726/6/12/134938

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educatie si competente

Prioritatea de investiții - 10.iii. Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

Titlu proiect: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

Data începere: 04.02.2021; Data finalizare: 03.02.2023

Valoarea totală a proiectului: 4.678.924,61 lei

[www.formareangajati.centruleuropean.ro]


OBIECTIV GENERAL:

Cresterea participarii la programe de Formare Profesionala Continua, corelate cu nevoile pietei muncii, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, pentru 552 de persoane din grupul țintă al proiectului.


OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Incurajarea participarii la programele de Formare Profesionala Continua prin actiuni de informare, consiliere profesionala si orientare in cariera pentru un grup tinta format din 552 de persoane, cu accent pe acei adulti cu un nivel scazut de calificare, cu varsta de peste 40 ani sau din zone rurale defavorizate.

2. Cresterea participarii la programele de Formare Profesionala Continua si imbunatatirea abilitatilor de baza si transversale, atat profesionale, cat si non-profesionale, precum si a competențelor antreprenoriale, prin participarea a 538 persoane din grupul tinta al proiectului la programe de Formare Profesionala Continua.

3. Cresterea participarii la programele de Formare Profesionala Continua prin evaluarea, validarea si certificarea competentelor obtinute pe cai non-formale sau informale, prin participarea a 14 persoane din grupul tinta al proiectului la certificarea competentelor obtinute pe cai non-formale sau informale.

4. Promovarea participarii la programele de Formare Profesionala Continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, prin organizarea unei campanii de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si a participarii la programele de FPC.


Proiectul cuprinde actiuni de promovare si incurajare pentru participarea adultilor la activitati de invatare pe tot parcursul vietii, atat in context formal cat si non-formal sau informal, prin informarea si consilierea profesionala si orientarea in cariera a adultilor angajati, inclusiv PFA si intreprinderi individuale, si organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor - de inițiere, calificare sau specializare, cu scopul de a imbunatatii abilitatile si competentele profesionale sau non-profesionale, de baza sau transfersale, pentru ocuparea durabila si performanta a locurilor de munca. De asemenea, proiectul cuprinde actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in context non-formal si informal, avand ca rezultat certificarea autorizata a competentelor dobandite in context non-formal si informal.


GRUPUL TINTA:

- 552 de angajati identificati si inregistrati in grupul tinta al proiectului;

- 538 de angajati care participa al programe FPC, dintre care: 296 participa al programe de calificare profesionala, 78 participa la cursuri de initiere pentru dobandirea competentelor TIC, 48 participa la cursuri de initiere de comunicare in limbi straine, 40 participa la cursuri de specializare pentru dobandirea de competente antreprenoriale si 76 participa la de specializare in comunicare si relatii publice;

- 14 angajati participa la evaluarea, validarea si certificarea competentelor dobandite in mod non-formal sau informal.

La identificarea si inregistrarea grupului tinta al proiectului se va avea in vedere ca:

- 172 angajati care beneficiaza de sprijin la FPC, sa faca parte dintre acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare, cu varsta de peste 40 ani sau din zone rurale defavorizate (reprezentand 31,16% din totalul grupului tinta al proiectului).

- 452 de angajati vor fi certificati in competente in cadrul programelor de FPC (reprezentand 81,88% din totalul grupului tinta al proiectului).

- 292 de angajati isi vor imbunatatii statutul in campul muncii ca urmare a sprijinului primit prin participarea la programele de FPC (reprezentand 52,89% din totalul grupului tinta al proiectului).

- 57 de angajati vor beneficia de studii/formare dupa incetarea calitatii de participant in proiect (reprezentand 10,32% din totalul grupului tinta al proiectului).


ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Activitatea 1. Incurajarea participarii la programele de FPC, inclusiv în legatura directa cu sustinerea proceselor de validare a rezultatelor învatarii dobândite în contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca.

1.1. Furnizarea serviciilor de infomare si consiliere profesionala si orientare in cariera pentru 552 de persoane din grupul tinta al proiectului in vederea incurajarii participarii la programele de FPC.

Activitatea 2. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor in vederea imbunatatirii abilitatilor atat profesionale si non-profesionale, precum si a competentelor antreprenoriale.

2.1. Organizarea programelor de formare - calificare profesionala pentru 296 de persoane din grupul tinta al proiectului.

2.2. Organizarea programelor de formare - initiere pentru cresterea competentelor in domeniul TIC pentru 78 de persoane din grupul tinta al proiectului.

2.3. Organizarea programelor de formare in domeniile de competente cheie (de baza) - comunicare in limbi straine, pentru 48 de persoane din grupul tinta al proiectului.

2.4. Organizarea programelor de formare in domeniile de competente cheie (de baza) - competente antreprenoriale, pentru 40 de persoane din grupul tinta al proiectului.

2.5. Organizarea programelor de formare in domeniile de competente cheie (de baza) - relatii publice si comunicare, pentru 76 de persoane din grupul tinta al proiectului.

Activitatea 3. Evaluarea, recunoasterea si validarea rezultatelor invatarii dobandite in context non-formal si informal.

3.1. Organizarea procedurii pentru evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru un numar de 14 persoane din grupul tinta al proiectului.

Activitatea 4. Organizarea campaniei de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de Formare Profesionala Continua.

4.1. Organizarea campaniei de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de FPC in judetele Dolj, Gorj si Valcea.

4.2. Identificarea si inregistrarea grupului tinta din judetele Dolj, Gorj si Valcea pentru participarea la activitatile proiectului si monitorizarea si mentinerea grupului tinta in activitatile proiectului.

Activitatea 5. Activitati administrative si de suport/achizitii

5.1. Activitati administrative si de suport/achizitii

Activitatea 6. Managementul proiectului

6.1. Managementul proiectului


REZULTATELE PROIECTULUI:

o campanie de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de FPC;

9 evenimente publice de campanie organizate in judetele: Dolj, Gorj, Valcea si Olt;

552 persoane identificate si inregistrate in grupul tinta al proiectului pt. participarea la programele de Formare Profesionala Continua;

552 de angajati care beneficiază de servicii de informare si consilere profesionala si orientare in cariera;

296 de angajati care beneficiaza de formare profesionala;

292 de angajati care isi imbunatatesc statutul in campul muncii;

78 de angajati care beneficiaza de cursuri de initiere pentru dobandirea competentelor TIC;

48 de angajati care beneficiaza de cursuri de comunicare in limba engleza;

40 de angajati care beneficaza de cursuri de specializare pentru dobandirea de competente antreprenoriale; 76 de angajati care beneficiaza de cursuri de specializare in comunicare si relatii publice;

14 angajati care beneficiaza de validarea si certificarea compet. dobandite in mod non-formal si informal;