Proiecte implementate sau in curs de implementare


Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020
Titlul proiectului: "Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj"
Cod Contract: POCU/298/3/14/121328
[Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj ID 121328]

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020
Titlul proiectului: "Creșterea ocupării prin susținerea a minim 54 de întreprinderii cu profil non-agricol din Regiunea Sud-Vest Oltenia"
Cod Contract: POCU/82/3/7/106112
[Creșterea ocupării prin susținerea a minim 54 de întreprinderii cu profil non-agricol din Regiunea Sud-Vest Oltenia ID 106112]
Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Economia sociala oportunitate si sprijin pentru persoanele defavorizate"
Cod Contract: POSDRU/173/6.1/S/149006
[Economia sociala oportunitate si sprijin pentru persoanele defavorizate ID 149006]
[Anexa 149006]
Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Economia sociala un pas spre viitor"
Cod Contract: POSDRU/173/6.1/S/147249
[Economia sociala un pas spre viitor ID 147249]
[Anexa 147249]
Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
[Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca ID82114]
Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/87248
[Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole ID87248]
Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Centre multifunctionale de informare si consiliere profesionala"
Cod Contract: POSDRU/102/5.1/G/78180
[Centre multifunctionale de informare si consiliere profesionala ID78180]
Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Informare si consiliere profesionala in centre urbane mici si mediu rural"
Cod Contract: POSDRU/102/5.1/G/78614
[Informare si consiliere profesionala in centre urbane mici si mediu rural ID78614]