"Centre multifunctionale de informare si consiliere profesionala"

ID78180

Finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.1 - "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"


Perioada de implementare: noiembrie 2010 - octombrie 2012

Descriere: Proiectul este implementat de Asociatia CEPIR in parteneriat cu Unitatile Administrativ Teritoriale ale Orasului Strehaia, Comunei Simian si Orasului Vanju Mare din judetul Mehedinti.

Proiectul are ca obiectiv general "Facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor tineri si a somerilor de lunga durata si sprijinirea ocuparii formale".


Obiectivele specificele ale proiectului sunt:

1. "Atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii prin furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala in cadrul Centrelor multifunctionale de informare si consiliere din 3 localitati ale judetului Mehedinti".

2. "Reducerea somajului de lunga durata prin actiuni preventive si corective de dobandire a competentelor profesionale adaptate la cerintele pietei muncii pentru 120 de persoane din 3 localitati ale judetului Mehedinti".

3. "Imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca prin dezvoltarea capacitatii de auto-organizare in cadrul job-cluburilor online."


Activitatile proiectului se adreseaza persoanelor somere: somerilor tineri, somerilor peste 45 de ani, somerilor de lunga durata, precum si persoanelor inactive, persoanelor care au parasit timpuri scoala si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

In cadrul proiectului vor fi organizate:

---> Sesiuni de informare si consiliere profesionala individuala privind depistarea aptitudinilor, stabilirea nivelului de calificare necesar gasirii unui loc de munca, dezvoltarea abilitatilor si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, cunoasterea legislatiei muncii in vigoare, a drepturilor si indatoririlor angajatului si angajatorului, a oportunitatilor de calificare/recalificare si angajare.

---> Cursuri de calificare profesionala in meserii solicitate pe piata muncii actuale, care asigura pentru grupul tinta diversificarea competentelor profesionale in scopul cresterii mobilitatii ocupationale si a reintegrarii pe piata muncii.

---> Cursuri de initiere in tehnologia informationala - IT, pentru deprinderea abilitatilor informatice de utilizare a calculatorului necesare dobandirii unui loc de munca in societatea actuala bazata pe informatie si informatizare.

---> Cursuri de educatie antreprenoriala pentru dobandirea de competente de demarare si gestionare a unei afaceri pe cont propriu.

---> Realizarea job-clubului online pentru cresterea accesul la comunicare si asimilare a informatiilor privind accesul pe piata muncii, prin utilizarea cererilor si ofertelor online a locurilor de munca.

---> Intalniri de mediere cu angajatorii pentru plasarea pe piata muncii a persoanelor care au urmat cursurile de calificare profesionala.


Beneficiarii proiectului:

---> 1000 de persoane informate in cadrul sesiunilor informative de grup privind evolutia pietei muncii, asupra mijloacelor de instruire oferite de centrele multifunctionale de informare si consiliere profesionala persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;

---> 600 de persoane informate si consiliate individual, care beneficiaza de sprijin pentru acces pe piata muncii, fiind informate asupra posibilitatilor de calificare si integrare pe piata muncii, asupra legislatiei muncii si a drepturilor si indatoririlor angajatului si angajatorului, asupra alegerii carierei si traseului carierei in functie de nivelul de instruire, de aptitudinile si abilitatile depistate, asupra dezvoltarii abilitatilor si a increderii in sine. Grupul tinta beneficiaza de facilitarea inscrierii la un curs de formare profesionala, conform instruirii si abilitatilor depistate, beneficiaza de instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca;

---> 120 de persoane calificate prin cursuri de calificare profesionala. Cursurile vor asigura diversificarea competentelor profesionale in scopul cresterii mobilitatii ocupationale si a reintegrarii pe piata muncii;

---> 21 de persoane specializate care urmeaza cursul de initiere in tehnologia informationala - IT. In cadrul cursului de initiere in IT grupul tinta va dobandi competente informatice necesare angajarii pe piata muncii.

---> 21 de persoane specializate care urmeaza cursul de educatie antreprenoriala. In cadrul cursului de educatie antreprenoriala grupul tinta va dobandi competente de demarare si gestionare a unei afaceri pe cont propriu.

---> 21 de persoane autorizate ca Persoana Fizica Autorizata - PFA, care vor desfasura o activitate pe cont propriu.