"Economia sociala oportunitate si sprijin pentru persoanele defavorizate"

POSDRU/173/6.1/S/149006

Finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Axa prioritara: 6 - "Promovarea incluziunii sociale".

Domeniul major de interventie: 6.1 - "Dezvoltarea economiei sociale"


Parteneri:

Partener 1 - UAT Scoarta, judetul Gorj, Regiunea Sud-Vest

Partener 2: Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbana, Timisoara, judetul Timis, Regiunea Vest

Partener 3 - UAT Malu Mare, judetul Dolj, Regiunea Sud-Vest

Partener 4 - UAT Garla Mare, judetul Mehedinti, Regiunea Sud-Vest

Partener 5 - UAT Tintareni, judetul Gorj, Regiunea Sud-Vest

Partener 6 - UAT Farcas, judetul Dolj, Regiunea Sud-Vest

Partener 7 - UAT Mirsani, judetul Dolj, Regiunea Sud-Vest

Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si promovarea unei societati inclusive si coezive in scopul asigurarii bunastarii tuturor cetatenilor

Proiectul este unul integrat care urmareste furnizarea de servicii personalizate de informare, consiliere, calificare profesionala, precum si dezvoltarea competentelor antreprenoriale si de economie sociala, a cunostintelor in domeniile IT&C, sanatatii si securitatii muncii pentru persoanele din grupurile vulnerabile - excuse social, apartinand si grupului de etniei roma.


Obiectivele specifice

1. Promovarea economiei sociale in randul comunitatilor de persoane defavorizate din mediul rural si urban, si imbunatatirea competentelor, cunostintelor si a stimei de sine a persoanelor vulnerabile in vederea facilitatii accesului la locurile de munca create in cadrul structurilor de economie sociala

Proiectul include furnizarea de servicii personalizate de informare si promovare a economiei sociale pentru 165 persoane, care vor beneficia de consiliere psiho-profesionala individuala, urmarind imbunatatirea cunostintelor privind modalitatile de integrare pe piata muncii, a cresterii stimei de sine a persoanelor informate prin constientizarea contributiei pe care acestia o pot avea in activitatea de econimie sociala.

2. Infiintarea si dezvoltarea a 10 structuri de economie sociala, generatoare de profit, pentru a ajuta persoanele supuse riscului de excuziune sociala sa se integreze in structurile economiei sociale.

Proiectul va facilita crearea si dezvoltarea unor forme de ocupare, respectiv prin infiintarea a 10 structuri ale economiei sociale generand 65 locuri de munca, avand ca obiect de activitate activitati generatoare de profit desfasurate de catre persoanele vulnerabile supuse riscului de excluziune sociale, carora li se ofera astfel posibilitatea integrarii pe piata muncii.


Activitatile proiectului

1. Campania de promovare a activitatii proiectului

Activitatea are ca obiectiv explicitarea conceptului de economie sociala, a etapelor de implementare a proiectului si a avantajelor pe care le ofera o asemenea forma de organizare in randul potentialilor beneficiari.

1.1. Pregatirea si elaborarea materialelor de mediatizare si informare

Activitatea este destinata realizarii materialelor pentru mediatizarea proiectului, afise si pliante, pentru promovarea si asigurarea vizibilitatii proiectului, a obiectivelor si rezultatelor acestuia, incluzand informatii privind economia sociala.

Materialele de promovare asigura mediatizarea activitatilor proiectului si vizibilitatea finantarii proiectului si contin informatii despre scopul proiectul, grupurile tinta, activitatile de informare, promovare, consiliere, formare profesionala, infiintarea si functionarea Structurilor de economie sociala.

1.2. Desfasurarea campaniei prin activitatii de tipul door-to-door si dezbatere publica

Campania se va axa pe dezbateri publice, cate una in fiecare comunitate, vizite tip door-to-door si distribuirea de materiale informative.

Se vor desfasura actiuni de informare si responsabilizare a comunitatilor privind procesul incluziunii sociale si conceptul economie sociala, beneficiind in acest sens de sprijinul autoritatii locale: mobilizarea grupului tinta, punerea la dispozitie a spatiilor pentru intalniri.

Grupurile tinta vizate sunt comunitatile supuse riscului de excluziune sociala. In activitate vor participa 165 persoane, care vor fi inregistrate in grupul tinta si care vor beneficia astfel de servicii de informare si promovare.

2. Selectarea grupurilor tinta care vor participala cursurile de formare profesionala

Selectarea persoanelor care vor participa la cursurile de calificare profesionala, se va realiza cu respectarea principiului egalitatii de sanse si pe baza unei proceduri de selectie grup tinta.

Etape selectare:

Infiintarea unui comitet de selectie format din reprezentantul UAT in care este localizat SES respectiv, psiholog, reprezentant echipa de management.

Se aplica procedura de selectie, care va include cel putin analiza profilului psiho-profesional al fiecarui individ si aplicarea unui chestionar specializat

Organizarea de intalniri cu membrii grupului tinta, efectuandu-se consilierea individuala pentru 165 de persoane de catre psiholog, din care va reiesi profilul psiho-profesional al fiecarui intervievat

Se va aplica un chestionar specializat persoanelor consiliate individual in vederea selectarii pentru cursurile de calificare profesionala

Rezultatul chestionarelor, coroborate cu profilurile psiho-profesionale, vor face obiectul unei analize detaliate de catre comitetul de selectie, coordonat de psiholog, concluziile fiind centralizate intr-o baza de date a persoanelor propuse in vederea participarii la cursurile de calificare profesionala (confectioner, timplar-binale, lucrator procesare fructe de padure, constructii/pavator, impletitor nuiele, agent curatenie)

3. Desfasurarea cursurilor de calificarea profesionala si selectarea persoanelor angajate

Cursurile se vor organiza dupa programa de pregatire pentru dobandirea competentelor.

Se vor organiza cursuri de calificare profesionala de tipul: confectioner, timplar binale, lucrator procesare fructe de padure, constructii/pavator, impletitor nuiele si agent curatenie. Se vor distribui consumabilele si suporturile de curs pentru fiecare participant.

La finalizarea cursului, participantii vor fi evaluati si vor primi certificate de calificare recunoscute pe plan national si european

Din randul participantilor la cursuri, in urma aplicarii unui alt chestionar specializat vor fi selectate un numar de 65 persoane urmand a fi angajate in SES-urile infiintate in cadrul proiectului .

4. Amenajarea, respectiv inchirierea locatiilor pentru desfasurarea activitatii

Partenerii pun la dispozitie spatii pe care le detin sau se vor inchiria in vederea amenajarii acestora. Se vor executa lucrari de amenajare, reparații, igienizare pentru spatiile destinate Structurilor de economie sociala:

SES 1: Fabricarea produselor din beton pentru constructii - cod caen 2361 (Scoarta, judetul Gorj - Partener 1),

SES 2: Fabricarea produselor din beton pentru constructii - cod caen 2361 (Mirsani, judetul Dolj - Partener 7),

SES 3: Colectare si balotare deseuri - cod caen 3811 (Tintareni, judetul Gorj - Partener 5),

SES 4: Fabricarea altor produse din lemn - cod caen 1629 (Timisoara, judetul Timis - Partener 2),

SES 5: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite - cod caen 1629 (Garla Mare, judetul Mehedinti - Partener 4),

SES 6: Fabricarea altor produse din lemn - cod caen 1629 (Malu Mare, judetul Dolj - Partener 3),

SES 7: Fabricarea articolelor de imbracaminte - cod caen 1413 (Farcas, judetul Dolj - Partener 6),

SES 8: Fabricarea uleiurilor si grasimilor - cod caen 1041 (Timisoara, judetul Timis - Partener 2),

SES 9: Activitati specializate de curatenie - cod caen 8122 (Craiova, judetul Dolj - Lider de parteneriat),

SES 10: Prelucrarea si conservarea fructelor de padure - cod caen 1039 (Craiova, judetul Dolj - Lider de parteneriat).

Dupa finalizarea procedurilor, respectiv a contractului de lucrari, se vor achizitiona echipamentele si dotarile necesare fiecarui SES conform bugetului, si spatiile vor fi amenajate cu echipamentele si dotarile necesare.

5. Infiintarea, intocmirea si obtinerea autorizatiilor necesare functionarii intreprinderilor sociale

Se vor face toate demersurile pentru infiintarea SES-urilor.

Se va face rezervare de nume, se va intocmi statutul si actul constitutiv al SES-urilor.

Se merge la notariat pentru autentificarea documentelor si se depun la judecatorie documentele de infiintare.

Se vor obtine autorizatiile necesare functionarii acestora.

6. Functionarea intreprinderilor sociale din cele 2 regiuni de dezvoltare

Pentru buna functionare a celor 10 SES-uri se vor angaja cele 65 persoane calificate cu contract individual de munca, dintre care 10 vor fi manageri ce vor subcontracta furnizorii si vor incheia contracte cu acestia, vor elabora impreuna cu agentul de marketing strategia pentru vanzarea si promovarea produselor obtinute de SES si vor incheia contracte cu clientii.

Cei 65 angajati vor avea posibilitatea sa participe la cursuri de dezvoltare a abilitatilor si competentelor necesare bunului mers al afacerilor, angajatii vor beneficia de oportunitatea de a se specializa in domeniile TIC si Educatie Antreprenoriala.

SES-urile vor aplica planul de afaceri corespunzator si vor beneficia de servicii de contabilitate si de servicii de marketing.

7. Promovarea intreprinderilor sociale

Fiecare SES va beneficia de servicii/produse de promovare si publicitate:

---> Organizare eveniment lansare afacere;

---> Productie si difuzare spot TV la un post regional;

---> Pliante de prezentare a afacerii;

---> Consultanta in marketing, respectiv servicii de sprijin in pozitionarea pe piata, in formarea portofoliului de potentiali clienti, de consiliere cu provire la prezentarea si promovarea produselor etc;

---> Site de promovare si prezentare a afacerii si produselor respective;

---> Placuta informativa pentru semnalizarea proiectului si finantarii UE;

---> Comunicat de presa;

---> In conformitate cu specificul activitatii, structurile vor beneficia de cataloage de prezentare a produselor.

8. Achizitii publice

Se vor stabili procedurile de achizitie in conformitate cu bugetul stabilit si cu conditiile contractului de finantare.

Activitatea va cuprinde achizitii de bunuri, servicii si lucrari de amenajare care sa asigure realizarea tuturor activitatilor din proiect, conform buget.

9. Mediatizarea proiectului si diseminarea rezultatelor

In cadrul activitatii vor fi organizate 12 conferinte de presa (la lansarea si finalizarea proiectului, plus 10 conferinte de lansare afacere SES).

Vor fi publicate 12 anunturi/comunicate de presa locala (la lansarea si finalizarea proiectului plus 10 anunturi/comunicate de presa lansare afacere SES).

Vor fi distribuite afise si pliante de promovare.

10. Managementul proiectului

In cadrul activitatii se urmareste analiza, planificarea si etapizarea activitilor, gestionarea schimbarilor, monitorizare, control si executia, astfel incat activitatile sa se realizeze in termenele asumate, sa se desfasoare in parametrii de calitate propusi si sa se atinga rezultatele preconizate.

Au loc loc intalniri de lucru pentru stabilirea planurilor detaliate, a responsabilitatilor, contracte de munca, fise de post, se intocmesc procedurile de implementare si de lucru, documente de monitorizare, procese verbale, raportare, etc.


Rezultate anticipate

---> 300 afise, 2000 de pliante de promovare distribuite in deplasari door-to door si dezbatere publica.

---> 165 formulare de identificare a grupului tinta privind informarea asupra conceptului de economie sociala si a activitatii lor pe care le vom desfasura in proiect;

---> 165 seturi de chestionare/fise de observatie directa/rezumate interviuri privind orientarea/consilierea profesionala;

---> 165 de chestionare aplicate privind selectarea persoanelor in vederea participarii la cursuri de calificare

---> 10 cursuri de formare profesionala derulate,

---> 165 persoane participante la cursurile de formare,

---> 126 persoane certificate in urma cursurilor de calificare.

---> 10 spatii menajate privind desfasurarea activitatii SES

---> 10 autorizatii necesare desfasurari activitatii SES-urilor

---> 10 structuri de economie sociala infiintate,

---> 65 de contracte de munca inregistrate in revisal si 65 fise de post,

---> 10 proceduri de lucru privind cadrul de organizare si desfasurarea activititatii SES

---> 65 angajati care participa la cursuri de intiere TIC si Educatie antreprenoriala,

---> 65 de diplome de initiere in IT;

---> 65 diplome specializare in cursul de educatie anteprenoriala,

---> 21 contracte incheiate cu operatori economici privind livrarea echipamente, materiale si utilaje specifice meseriilor

---> 10 evenimente de lansare a activit. de incepere a structurilor de economie sociala,

---> 10 spoturi de publicitate privind activit desfasurata de SES,

---> 10 placute informative pt. semnalizare finantare,

---> 10 comunicate de presa,

---> 10x3000 de pliante distribuite,

---> 10 site-uri realizate,

---> 10 cataloage de prezentare a produselor pe care le realizeaza SES, 12 contracte incheiate cu agenti de marketing privind promovarea produselor si gasirea de comenzii