"Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole"

ID87248

Finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.2 - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca"


Perioada de implementare: mai 2011 - aprilie 2013

Descriere: Proiectul este implementat de Asociatia CEPIR in parteneriat cu Unitatile Administrativ Teritoriale ale Comunelor Amarastii de Jos, Catane si Cetate din judetul Dolj.

Proiectul are ca obiectiv general "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a trei localitati rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane prin consiliere, calificarea si formarea persoanelor selectate din randul populatiei inactive, fara o sursa de venit proprie, in cautarea unui loc de munca."


Obiectivele specificele ale proiectului sunt:

1. "Imbunatatirea calitatii resurselor umane din zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitatile non-agricole cerute de piata regionala si locala."

2. "Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru aparitia si dezvoltarea micilor intreprinzatori in domeniile non-agricole. "

3. "Facilitarea integrarii durabile pe piata muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin si suport prin oferirea accesului la comunicare si asimilarea informatiilor (jobClub) privind accesul pe piata muncii pentru membrii de familie dependenti din zonele rurale."


Activitatile proiectului:

---> Campanie de promovare si informare, pentru promovarea proiectului in randul membrilor comunitatilor locale;

---> Infiintarea Birourilor de informare si consiliere profesionala, care sa ofere servicii de informare si consiliere pe piata muncii;

---> Dezbateri publice, care sa informeze si sa depisteze potentialii solicitanti pentru gasirea unui loc de munca si indrumarea acestora la sediul birourilor, unde vor urma individual procedurile de consiliere profesionala.

---> Consiliere individuala acordata persoanelor inactive, somerilor, persoanelor aflate in agricultura de subzistenta, fara venituri proprii din mediul rural. Se va urmari depistarea aptitudinilor, stabilirea nivelului de calificare necesar, informari asupra legislatiei muncii si a drepturilor/indatoririlor angajatului/angajatorului, dezvoltarea abilitatilor si a increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, facilitarea in vederea inscrierii la un curs de formare profesionala, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.

---> Cursuri de calificare profesională în meserii corelate cu cererea actuala de pe piata muncii regionala si locala.

---> Cursuri de initiere in utilizarea TIC si de educatie antreprenoriala.

---> Intalniri de mediere cu operatorii economici locali pentru comunicarea cererii si ofertei de pe piata fortei de munca si realizarea contactelor intre Birourile de informare si consiliere profesionala si firmele din judet in vederea informarii fortei de munca calificata pentru gasirea unui loc de munca.


Beneficiarii proiectului:

---> 750 persoane informate cu privire la evolutia pietei muncii, mijloacele de instruire oferite persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, informate cu privire la serviciile oferite de birourile de informare si consiliere.

---> 450 persoane consiliate individual, care beneficiaza de sprijin pentru acces pe piata muncii, informate asupra posibilitatilor de calificare si integrare pe piata muncii, consiliate asupra alegerii si traseului carierei in functie nivelul de instruire, de aptitudinile si abilitatile depistate, asupra dezvoltarii abilitatilor si a increderii in sine.

---> 135 de persoane calificate prin cursuri de calificare profesionala care vor asigura diversificarea competentelor profesionale, in scopul cresterii mobilitatii ocupationale si reintegrarii pe piata muncii.

---> 40 de persoane care urmeaza cursul de initiere in tehnologia informationala si cursul de educatie antreprenoriala.

---> 20 de persoane autorizate ca Persoana Fizica Autorizata - PFA, care vor desfasura o activitate pe cont propriu.Primul pas in cautarea unui loc de munca

Finantare: Programul Phare 2006 - Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor, Componenta: Pregatire vocationala si activitati generatoare de venit

Perioada de implementare: ianuarie - noiembrie 2009

Descriere: Proiectul are ca obiectiv cresterea gradului de ocupare a persoanelor de etnie roma, prin obtinerea unei calificari, necesara incadrarii in munca pe termen lung.In scopul atingerii acestui obiectiv, se vor organiza cursuri de calificare profesionala in domeniul constructiilor, pentru un grup tinta format din 30 de persoane de etnie roma, cu emiterea de certificate de calificare profesionala recunoscute si autorizarea ca persoana fizica autorizata pentru profesarea meseriei respective. Se va infiinta un birou de informare si consiliere pentru persoanele de etnie roma care sunt in cautarea unui loc de munca, prin intermediul caruia se va facilita accesul pe piata muncii a persoanele de etnie roma. Se vor organiza sesiuni de informare in comunitatile de romi din sapte localitati ale judetului Dolj, privind posibilitatile de calificare profesionala si de gasire a unui loc de munca.


Sanatatea mai presus de toate

Finantare: Programul Phare 2006 - Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor, Componenta: Sanatate

Perioada de implementare: ianuarie - noiembrie 2009

Descriere: Proiectul contribuie la imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatilor de romi domiciliati in judetul Dolj. Acest obiectiv se realizeaza prin efectuarea unei campanie de informare pentru persoanele de etnie rroma care nu au acces la un serviciu de asistenta medicala sau nu isi cunosc drepturile in domeniul asigurarilor de sanatate, asigurandu-le conditii de inscriere la un medic de familie si acces individual la pachetul de servicii medicale primare. Vor fi furnizate servicii medicale in zonele izolate si in cele defavorizate economic in vederea cresterii calitatii vietii persoanelor de etnie roma prin imbunatatirea actului medical. Vor fi formati si angajati mediatorilor sanitari.


Tinerii romi, promotori ai schimburilor culturale transfrontaliere

Finantare: Programul Phare 2006 Cross-Border Cooperation Romania-Bulgaria

Perioada de implementare: august 2008 - august 2009

Descriere: Scopul proiectului este sa promoveze schimburile culturale intre tinerii de etnie roma din zonele de granita Dolj si Vidin prin organizarea de spectacole artistice sustinute de tineri de etnie roma din Craiova si Vidin si prin organizarea de intalniri cu dezbateri interactive intre participantii la proiect privind rolul culturii rome in dezvoltarea durabila a regiunii de granita si a comunitatilor locale.


Romi doljeni cetateni europeni

Finantare: Programul Phare 2005 - Accelerarea Implementarii Strategiei de Imbunatatire a Situatiei Romilor.

Perioada de implementare: 2008

Descriere: Proiectul a avut ca scop imbunatatirea situatiei romilor din jud Dolj in vederea promovarii incluziunii sociale a romiior care nu au acces la serviciile publice de pe piata muncii din cauza lipsei actelor de stare civila si de indentitate. Proiectul a fost implementat de Consiliul Judetean Dolj. Centrul European pentru Integrarea si Promovarea Romilor a fost partener in proiect, cu rolul de a identifica si estima numarul de persoane de etnie roma fara acte de stare civila si de identitate din judetul Dolj.


Facilitate inclusion on the labor market for Romani women

Finantare: Programul Open Society Institute Budapesta

Perioada de implementare: 2008

Descriere: Organizarea de cursuri de calificare pentru femeile rome din judetul Dolj.