"Informare si consiliere profesionala in centre urbane mici si mediu rural"

ID78614

Finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Axa prioritara: 5 - „Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie: 5.1 - „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”


Perioada de implementare: noiembrie 2010 - octombrie 2012

Descriere: Proiectul este implementat de Asociatia CEPIR în parteneriat cu Unitatile Administrativ Teritoriale ale Orasului Segarcea, Municipiului Bailesti si Comunei Barca din judetul Dolj.

Proiectul are ca obiectiv general „Facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor tineri si a somerilor de lunga durata si sprijinirea ocuparii formale”.


Obiectivele specificele ale proiectului sunt:

1. "Atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii, prin furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala pentru 350 de persoane in cadrul Birourilor de informare si consiliere din trei localitati ale judetului Dolj"

2. "Reducerea somajului de lunga durata prin actiuni preventive si corective de dobandire a competentelor profesionale adaptate la cerintele pietei muncii, pentru un grup de 135 de persoane din trei localitati ale judetului Dolj".


Activitatile proiectului se adreseaza persoanelor somere: somerilor tineri, somerilor peste 45 de ani, somerilor de lunga durata, precum si persoanelor inactive, persoanelor care au parasit timpuriu scoala si persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca.

In cadrul proiectului vor fi organizate:

---> Sesiuni de informare si consiliere profesionala individuala privind depistarea aptitudinilor, stabilirea nivelului de calificare necesar gasirii unui loc de munca, dezvoltarea abilitatilor si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, cunoasterea legislatiei muncii in vigoare, a drepturilor si indatoririlor angajatului si angajatorului, a oportunitatilor de calificare/ recalificare si angajare.

---> Cursuri de calificare profesionala in meserii solicitate pe piata muncii actuale, care asigura pentru grupul tinta diversificarea competentelor profesionale in scopul cresterii mobilitatii ocupationale si a reintegrarii pe piata muncii.

---> Cursuri de initiere în tehnologia informationala - IT, pentru deprinderea abilitatilor informatice de utilizare a calculatorului, necesare dobandirii unui loc de munca in societatea actuala bazata pe informatie si informatizare.

---> Intalniri de mediere cu angajatorii pentru plasarea pe piata muncii a persoanelor care au urmat cursurile de calificare profesionala.

Beneficiarii proiectului:

---> 1200 de persoane informate in cadrul sesiunilor informative de grup asupra evolutiei pietei muncii, asupra mijloacelor de instruire oferite de birourile de informare si consiliere profesionala pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca;

---> 350 de persoane informate si consiliate individual, care beneficiaza de sprijin pentru acces pe piata muncii, fiind informate asupra posibilitatilor de calificare si recalificare, de integrare pe piata muncii, consiliate asupra alegerii carierei si asupra traseului carierei in functie de nivelul de instruire, de aptitudinile si de abilitatile depistate, consiliate asupra dezvoltarii abilitatilor si a increderii in sine. Grupul tinta beneficiaza de facilitarea inscrierii la un curs de formare profesionala, conform instruirii si abilitatilor depistate, beneficiaza de instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.

---> 135 de persoane calificate prin cursuri de calificare profesionala. Cursurile de calificare profesionala vor asigura diversificarea competentelor profesionale in scopul cresterii mobilitatii ocupationale si reintegrarii pe piata muncii;

---> 40 de persoane specializate care urmeaza cursul de initiere in tehnologia informationala. In cadrul cursului grupul tinta va dobandi competente informatice necesare angajarii pe piata muncii.

---> 40 de persoane autorizate ca Persoană Fizica Autorizata - PFA, care vor desfasura o activitate pe cont propriu.