POCU/908/1/3/150503

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri"

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”

Titlu proiect: Îmbunătățirea nivelului de competențe și creșterea ocupării tinerilor NEETs din județul Dolj

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

Data începere: 09.07.2021; Data finalizare: 08.07.2023

Valoarea totală a proiectului: 4.873.361,86 lei

[www.plasaremunca.ro]


OBIECTIV GENERAL:

Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunea Sud-Vest Oltenia, judetul Dolj, si imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal.


OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Imbunatatirea competentelor profesionale pentru un numar de 332 tineri NEETs inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj, prin participare la programe FPC, in vederea facilitarii integrarii pe piata muncii.

2. Certificarea competentelor profesionale in urma evaluarii si certificarii competentelor dobandite in context informal si non-formal pentru un numar de 40 de tineri NEETs inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj, in vederea facilitarii integrarii pe piata muncii.

3. Stimularea ocuparii prin servicii specializate de mediere pe piata muncii pentru 372 de tineri NEETs inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj.

4. Cresterea gradului de ocupare in randul tinerilor NEETs inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj, prin plasarea pe piata muncii a unui numar de 170 de persoane din grupul tinta al proiectului.


GRUPUL TINTA:

Grupul tinta al proiectului este format din 372 de persoane apartinand categoriei tinerilor NEETs someri (care nu au un loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala), cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj, cu rezidenta in regiunea Sud-Vest Oltenia (respectiv judetul Dolj), care beneficiaza de sprijin pentru cresterea ocuparii si imbunatatirii nivelului de competente.

In selectarea grupului tinta care va beneficia de sprijin pentru cresterea ocuparii si imbunatatirii nivelului de competente, o atentie deosebita se va acorda selectarii tinerilor NEETs someri din mediul rural si apartinand minoritatii roma si a celor cu nivel dificil de ocupabilitate. In acest sens, in grupul tinta vor fi inclusi tineri NEETs someri apartinand etniei rome in procent de cel putin 15%, tineri NEETs someri din mediul rural in procent de cel putin 25%, si tineri NEETs someri cu nivel greu sau foarte greu de ocupabilitate, conform profilarii realizate de catre AJOFM Dolj, de cel putin 35%.

Structura numerica a grupului tinta:

- 372 de tineri NEETs selectati si inregistrati in grupul tinta al proiectului (cu varsta intre 16-29 ani, care nu au un loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare, profesionala, inregistrati si profilati ce catre AJOFM Dolj), care beneficiaza de sprijin pentru cresterea ocuparii si imbunatatirii nivelului de competente, din care: 56 apartinand etniei rome (15%) si 93 din zona rurala (25%), 130 cu nivel greu sau foarte greu de ocupabilitate (35%);

- 316 tineri din grupul tinta al proiectului care participa la cursuri de calificare profesionala pentru imbunatatirea nivelului de competente (176 participanti la cursuri de calificare de Nivel 2 si 140 participanti la cursuri de calificare de Nivel 3);

- 16 tineri din grupul tinta al proiectului care participa la cursuri pentru dobandirea de competente TIC;

- 40 de tineri din grupul tinta al proiectului care isi certifica competentele profesionale prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal;

- 372 de tineri din grupul tinta al proiectului care beneficiaza de servicii de mediere pe piata muncii;

- 170 de tineri din grupul tinta al proiectului care beneficiaza de servicii de mediere si plasare pe piata muncii care vor obtine un loc de munca, inclusiv prin deschiderea unei afaceri proprii (45,70% din grupul tinta care beneficiaza de sprijin pentru cresterea ocuparii si imbunatatirii nivelului de competente).


CURSURILE DE CALIFICARE PROFESIONALA:

In cadrul proiectului sunt organizate cursuri de calificare profesionala pentru un numar de 316 de participanti, in vederea dobandirii de competente profesionale solicitate pe piata muncii necesare fiecarui participant, in functie de nivelul de pregatire, de interesele si nevoile personale si de solicitarile reale de pe piata fortei de munca.

Meseriile pentru care sunt organizate cursurile de calificare profesionala au fost identificate in analiza efectuata anterior depunerii cererii de finantare, asupra nevoilor de calificare solicitate pe piata muncii in zona de aplicabilitate a proiectului. In urma acestei analize a fost stabilit necesarul de calificari sau recalificari/reconversi profesionale, in dependenta directa cu cerintele pietei muncii de la nivel local si cu nivelul scazut de calificare si pregatire profesionala a potentialilor beneficiari ai proiectului. Lipsa calificarilor profesionale sau a unei meserii se traduce la nivelul grupului tinta prin participare redusa pe piata muncii si acces doar la locuri de munca nesigure si marginale, rezultatul direct fiind acela al obtinerii de venituri precare, privatiuni materiale si nivel ridicat de saracie si excluziune sociala.

Cursurile de formare profesionala organizate in cadrul proiectului abordeaza calificari necesare practicarii unor ocupatii solicitate pe piata muncii, in vederea corelarii ofertei de competente cu cerintele pietei muncii, si anume:

Participantii la cursurile de calificare profesionala vor avea resedinta in localitati din judetul Dolj, cu precadere Craiova, Bailesti, Calafat, Segarcea, Filiasi, Dabuleni, Amarastii de Jos, Ocolna, Cetate, Farcas, Marsani, Bechet, Lipov, Celaru, Calarasi, Daneti, Melinesti, Sadova, Poiana Mare, dar neexcluzand inscrierea la cursuri a participatilor din alte localitati ale judetului Dolj, cu conditia ca participantii sa poata frecventa cursurile in localitatea unde sunt organizate.

Pentru a putea fi selectati pentru participarea la cursurile de calificare profesionala organizate in cadrul proiectului, solicitantii trebuie sa aiba vasta intre 16-29 ani, sa nu aiba un loc de munca, sa fie inregistrați si profilati la AJOFM Dolj, sa nu urmeze o forma de invatamant si sa nu participe la activitati de formare profesionala.

Organizarea cursurilor de calificare profesionala, cu toate actiunile de pregatire: realizarea suporturilor de curs, a materialelor auxiliare, selectare formatorilor, desfasurarea efectiva a cursurilor, evaluarea periodica si evaluarea la finalizarea cursurilor pentru obtinerea obtinerea certificatelor de calificare, este planificata pe intreaga durata de implementare a proiectului, iulie 2021-iunie 2023.


ACTIVITATILE PROIECTULUI:

1. Identificarea tinerilor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare si inregistrarea lor in grupul tinta al proiectului.

1.1. Organizarea campaniei de informare si promovare in randul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare

1.2. Inregistrarea in grupul tinta al proiectului a persoanelor identificate, monitorizarea si mentinerea grupului tinta in activitatile proiectului

2. Organizarea si derularea de programe de formare profesională a adultilor in vederea imbunatatirii abilitatilor atat profesionale si non-profesionale, precum si a competentelor antreprenoriale.

2.1. Organizarea si derularea cursurilor de calificare profesionala a adultilor

2.2. Organizarea si derularea cursurilor de initiere/specializare in domeniul TIC

3. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale

3.1. Organizarea procedurii pentru evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale.

4. Furnizarea de servicii specializate de medierea muncii pentru stimularea ocuparii.

4.1. Furnizarea de servicii specializate de medierea muncii pentru stimularea ocuparii

5. Activitati administrative si de suport, achizitii, informare si publicitate

5.1. Activitati administrative si de suport, achizitii, informare si publicitate

6. Managementul proiectului

6.1. Managementul proiectului