Primul pas in cautarea unui loc de munca

Finantare: Programul Phare 2006 - Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor, Componenta: Pregatire vocationala si activitati generatoare de venit

Perioada de implementare: ianuarie - noiembrie 2009

Descriere: Proiectul are ca obiectiv cresterea gradului de ocupare a persoanelor de etnie roma, prin obtinerea unei calificari, necesara incadrarii in munca pe termen lung.In scopul atingerii acestui obiectiv, se vor organiza cursuri de calificare profesionala in domeniul constructiilor, pentru un grup tinta format din 30 de persoane de etnie roma, cu emiterea de certificate de calificare profesionala recunoscute si autorizarea ca persoana fizica autorizata pentru profesarea meseriei respective. Se va infiinta un birou de informare si consiliere pentru persoanele de etnie roma care sunt in cautarea unui loc de munca, prin intermediul caruia se va facilita accesul pe piata muncii a persoanele de etnie roma. Se vor organiza sesiuni de informare in comunitatile de romi din sapte localitati ale judetului Dolj, privind posibilitatile de calificare profesionala si de gasire a unui loc de munca.


Sanatatea mai presus de toate

Finantare: Programul Phare 2006 - Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor, Componenta: Sanatate

Perioada de implementare: ianuarie - noiembrie 2009

Descriere: Proiectul contribuie la imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatilor de romi domiciliati in judetul Dolj. Acest obiectiv se realizeaza prin efectuarea unei campanie de informare pentru persoanele de etnie rroma care nu au acces la un serviciu de asistenta medicala sau nu isi cunosc drepturile in domeniul asigurarilor de sanatate, asigurandu-le conditii de inscriere la un medic de familie si acces individual la pachetul de servicii medicale primare. Vor fi furnizate servicii medicale in zonele izolate si in cele defavorizate economic in vederea cresterii calitatii vietii persoanelor de etnie roma prin imbunatatirea actului medical. Vor fi formati si angajati mediatorilor sanitari.


Tinerii romi, promotori ai schimburilor culturale transfrontaliere

Finantare: Programul Phare 2006 Cross-Border Cooperation Romania-Bulgaria

Perioada de implementare: august 2008 - august 2009

Descriere: Scopul proiectului este sa promoveze schimburile culturale intre tinerii de etnie roma din zonele de granita Dolj si Vidin prin organizarea de spectacole artistice sustinute de tineri de etnie roma din Craiova si Vidin si prin organizarea de intalniri cu dezbateri interactive intre participantii la proiect privind rolul culturii rome in dezvoltarea durabila a regiunii de granita si a comunitatilor locale.


Romi doljeni cetateni europeni

Finantare: Programul Phare 2005 - Accelerarea Implementarii Strategiei de Imbunatatire a Situatiei Romilor.

Perioada de implementare: 2008

Descriere: Proiectul a avut ca scop imbunatatirea situatiei romilor din jud Dolj in vederea promovarii incluziunii sociale a romiior care nu au acces la serviciile publice de pe piata muncii din cauza lipsei actelor de stare civila si de indentitate. Proiectul a fost implementat de Consiliul Judetean Dolj. Centrul European pentru Integrarea si Promovarea Romilor a fost partener in proiect, cu rolul de a identifica si estima numarul de persoane de etnie roma fara acte de stare civila si de identitate din judetul Dolj.


Facilitate inclusion on the labor market for Romani women

Finantare: Programul Open Society Institute Budapesta

Perioada de implementare: 2008

Descriere: Organizarea de cursuri de calificare pentru femeile rome din judetul Dolj.