POCU/298/3/14/121328

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara nr. 3: Locuri de muncă pentru toţi

Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

Titlu proiect: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

Data începere: 03.07.2018; Data finalizare: 31.12.2019

Valoarea totală a proiectului: 3760372,84 lei; Valoarea cofinanțării UE: 3196316,91 lei; Valoarea cofinanțării naționale: 564055,93 lei

[www.sprijinangajare.centruleuropean.ro]


Proiectul are ca obiectiv general: Facilitarea insertiei pe piata muncii si a ocuparii durabile pentru 360 de persoane (someri si persoane inactive, persoane din mediul rural, cetateni romani apartinand minoritatii rome) din judetul Dolj

și obiective specifice:

1. Stimularea ocuparii prin servicii de informare, consiliere profesionala si mediere pentru 360 de șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural, din județul Dolj.

2. Cresterea ocuparii prin plasarea pe piata muncii a unui numar de 152 de șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural, din județul Dolj.

3. Îmbunătățirea nivelului de competente si certificarea competentelor prin programe de formare profesională necesare practicării unei ocupații solicitate pe piața muncii, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal si informal, pentru 296 de șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural, din județul Dolj.

Proiectul cuprinde aplicarea unor pachete personalizate de masuri active de ocupare pentru fiecare din cei 360 membri al grupului tinta al proiectului din localitățile Craiova, Bailesti, Calafat, Segarcea, Dabuleni, Amarastii de Jos, Cetate, Farcas, Marsani, Malu Mare – judetul Dolj: șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural din județul Dolj (mai putin tineri someri din categoria NEETs – tineri care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională, cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani), cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educație, persoane aparținând minorităţii roma și persoane din mediul rural.

Pachetele personalizate de masuri active de ocupare cuprind actiuni integrate de informare si consiliere profesionala, de formare profesionala si de certificare a competentelor inclusiv cele dobandite in sistem non-formal, de mediere si de plasare pe piata muncii, cu scopul de a asigura facilitarea insertiei pe piata muncii si a ocuparii durabile pentru 360 de persoane din judetul Dolj și contribuie la imbunatațirea nivelului de competente profesionale și creșterea gradului de ocupare a grupului tinta al proiectului, se aplica in mod personalizat fiecarui membru al grupului tinta, tinand cont de nevoile, abilitatile, competentele si interesele acestora, si au ca rezultat facilitarea accesului la locuri de munca prin adaptarea competentelor acestora la nevoile reale ale angajatorilor de pe piaţa muncii.

În cadrul proiectului 308 persoane vor beneficia de cursuri de calificare profesionala, 42 de persoane vor neneficia de cusuri de initiere pentru dobandirea de competente TIC si 10 persoane vor beneficia de evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale.

Cursurile de formare profesionala organizate abordeaza calificari necesare practicarii unor ocupatii solicitate pe piata muncii, in vederea corelarii ofertei de competente cu cerintele pietei muncii, si anume: Confecționer asamblor articole textile, Lucrator în structuri pentru construcții, Lucrător în comerț, Camerista, Agent curațenie (cursuri de nivel 2, 360 de ore pe durata a 3 luni) și Zugrav-tapetar, Coafor și Cofetar-patiser (cursuri de nivel 3, 720 de ore pe durata a 6 luni). Pentru participarea la cursuri, fiecare participant va primi o subvenție de 1800 lei pentru cursurile de nivel 2 si 3600 lei pentru cursurile de nivel 3.