POCU/1080/3/16/157171

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara nr. 3: Locuri de muncă pentru toţi

Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

Titlu proiect: Cresterea gradului de ocupare a somerilor si persoanelor inactive din judetul Dolj

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

Partener: Asociatia „Inapoi la Munca”

Data începere: 03.01.2023; Data finalizare: 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului: 4732531.04 lei; Cofinantare Uniunea Europeana: 4022651.38 lei; Cofinantare nationala: 709879.66 lei. lei

[www.somerisiinactivi.centruleuropean.ro]


OBIECTIV GENERAL:

Imbunatatirea nivelului de competente profesionale si cresterea gradului de ocupare in corelare cu nevoile pietei muncii pentru un numar de 202 de someri si persoane inactive din judetul Dolj


OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Stimularea ocuparii somerilor si persoanelor inactive din judetul Dolj, prin servicii de informare si consiliere profesionala pentru 202 someri si persoane inactive din judetul Dolj.

2. Cresterea ocuparii somerilor si persoanelor inactive din judetul Dolj, prin servicii de mediere pentru 202 someri si persoane inactive din judetul Dolj si plasarea pe piata muncii, inclusiv prin desfasurarea unei activitati independente, pentru un numar de 93 de someri si persoane inactive din judetul Dolj.

3. Imbunatatirea nivelului de competente pentru 187 de someri si persoane inactive din judetul Dolj, dobandite prin programe de formare profesionala/specializare necesare practicarii unei ocupatii solicitate pe piata muncii.

4. Stimularea ocuparii somerilor si persoanelor inactive din judetul Dolj, prin evaluarea si certificarea competentelor aferente cerintelor locurilor de munca, pentru 15 someri si persoane inactive din judetul Dolj, prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si/sau informal.

Proiectul cuprinde aplicarea unor pachete personalizate de masuri active de ocupare pentru fiecare membru al grupului tinta al proiectului, someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati si persoanele cu nivel redus de educatie.

Pachete personalizate de masuri active de ocupare cuprind actiuni integrate de informare si consiliere profesionala, de formare profesionala si de certificare a competentelor inclusiv cele dobandite in sistem non-formal, de mediere si de plasare pe piata muncii, cu scopul de a asigura facilitarea insertiei pe piata muncii si a ocuparii durabile pentru 202 de persoane din grupul tinta al proiectului, someri si persoane inactive.

Pachetele de masuri de ocupare care contribuie la imbunatațirea nivelului de competente profesionale si cresterea gradului de ocupare a grupului tinta al proiectului, se aplica in mod personalizat fiecarui membru al grupului tinta, tinand cont de nevoile, abilitatile, competentele si interesele acestora, si au ca rezultat facilitarea accesului la locuri de munca pentru categoriile grupului tinta al proiectului, prin adaptarea competentelor acestora la nevoile reale ale angajatorilor de pe piaţa muncii.

Masurile de active de ocupare sunt adapatate nevoilor, competentelor si intereselor beneficiarilor proiectului care fac parte din grupul tinta al proiectului, dar si nevoilor reale ale angajatorilor de pe piata muncii.

Pachetele personalizate de masuri active de ocupare cuprind actiuni integrate de informare si consiliere profesionala, de formare profesionala si de certificare a competentelor inclusiv cele dobandite in sistem non-formal, de mediere si de plasare pe piata muncii, cu scopul de a asigura facilitarea insertiei pe piata muncii si a ocuparii durabile pentru 360 de persoane din judetul Dolj și contribuie la imbunatațirea nivelului de competente profesionale și creșterea gradului de ocupare a grupului tinta al proiectului, se aplica in mod personalizat fiecarui membru al grupului tinta, tinand cont de nevoile, abilitatile, competentele si interesele acestora, si au ca rezultat facilitarea accesului la locuri de munca prin adaptarea competentelor acestora la nevoile reale ale angajatorilor de pe piaţa muncii.

În cadrul proiectului 308 persoane vor beneficia de cursuri de calificare profesionala, 42 de persoane vor neneficia de cusuri de initiere pentru dobandirea de competente TIC si 10 persoane vor beneficia de evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale.

Cursurile de formare profesionala organizate abordeaza calificari necesare practicarii unor ocupatii solicitate pe piata muncii, in vederea corelarii ofertei de competente cu cerintele pietei muncii, si anume: Confecționer asamblor articole textile, Lucrator în structuri pentru construcții, Lucrător în comerț, Camerista, Agent curațenie (cursuri de nivel 2, 360 de ore pe durata a 3 luni) și Zugrav-tapetar, Coafor și Cofetar-patiser (cursuri de nivel 3, 720 de ore pe durata a 6 luni). Pentru participarea la cursuri, fiecare participant va primi o subvenție de 1800 lei pentru cursurile de nivel 2 si 3600 lei pentru cursurile de nivel 3.


GRUPUL TINTA:

Grupul tinta al proiectului este format din 202 persoane apartinand categoriei de someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie, cu rezidenta in regiunea Sud-Vest Oltenia (respectiv judetul Dolj), care beneficiaza de sprijin pentru cresterea ocuparii si imbunatatirii nivelului de competente. Tinerii NEETs someri nu sunt eligibili pentru apartenenta la grupul tinta al proiectului.

Structura numerica a grupului tinta:

202 someri si persoane inactive selectati si inregistrati in grupul tinta al proiectului, care beneficiaza de sprijin pentru cresterea ocuparii si imbunatatirii nivelului de competente;

202 someri si persoane inactive din GT al proiectului care beneficiaza de servicii de informare si consiliere profesionala;

202 someri si persoane inactive din GT al proiectului care beneficiaza de servicii de mediere a muncii;

93 de someri si persoane inactive din GT al proiectului primesc un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta;

167 de someri si persoane inactive din GT al proiectului care participa la cursuri de calificare profesionala pentru imbunatatirea nivelului de competente (27 participanti la cursuri de calificare de Nivel 2 si 140 participanti la cursuri de calificare de Nivel 3);

20 someri si persoane inactive din GT al proiectului care participa la cursul de dobandire a competentelor antreprenoriale;

15 someri si persoane inactive din GT al proiectului care participa la evaluarea si certificarea competentele profesionale prin dobandite in sistem non-formal si/sau informal.


ACTIVITATILE PROIECTULUI:

1.1. Identificarea, recrutarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului.

2.1. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala pentru 202 de membri ai grupului tinta al proiectului.

2.2. Furnizarea serviciilor de mediere a muncii pentru 202 de membri ai grupului tinta al proiectului.

3.1. Organizarea si derularea programelor de formare profesionala pentru 167 membrii ai grupului tinta.

3.2. Organizarea cursurilor de specializare pentru dobandirea competentelor antreprenoriale pentru 20 membrii ai grupului tinta.

4.1. Evaluarea și certificarea competentelor profesionale obținute pe alte cai decat cele formale pentru 15 membri ai grupului tinta.

5.1. Activitati administrative si de suport, informarea si publicitatea proiectului.

6.1. Managementul proiectului.


REZULTATELE PROIECTULUI:

Rezultat 1: 202 de persoane identificate si inregistrate in GT al proiectului; 202 de dosare individuale cu documente de inregistrare in GT; 1 metodologie de identificare si inregistrare in GT.

Rezultat 2: 202 de persoane din GT al proiectului care beneficiaza de informare si consiliere profesionala; 202 dosare de informare si consiliere (chestionare, fise, profile, recomandari); intalniri pentru informari si consilieri profesionale individuale si de grup; 1 procedura de lucru privind activitatea de informare si consiliere profesionala.

Rezultat 3: 202 de persoane care beneficiaza de mediere a muncii; 202 de planuri de mediere individuale; 93 de persoane care beneficiaza de plasare pe piata muncii; 1 proced. de lucru privind activit. de mediere a muncii; parteneriate si acorduri de colab. cu angajatorii; studiu privind accesul pe piata fortei de munca a somerilor si pers. inactive din jud. Dolj.

Rezultat 4: 167 de persoane inscrise la cursurile de calificare profesionala; peste 84% din participantii la cursuri obtin certificat de calificare profesionala in urma sustinerii examenului pentru certificarea competentelor; cursuri de calificare profesionala; 1 procedura de lucru privind organizarea programelor de formare.

Rezultat 5: 20 persoane participante la cursuri de dobandire a competentelor antreprenoriale; 20 persoane care obtin certificate de absolvire; curs de dobandire a competentelor antreprenoriale.

Rezultat 6: 15 persoane care isi certifica competentele profesionale prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal; 15 evaluari ale competentelor dobandite in sist.non-formal si/sau informal; 15 certificate de calificare profesionale prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sist.non-formal si informal.

Rezultat 7: Documente suport pentru raportare, Documente financiar-contabile, documente de corespondenta; Dosare cu documentele procedurilor de achizitii: plan de achizitii, proceduri de achizitii, documente ale procedurilor de achizitii; Masuri de informare si publicitate: afise si pliante de informare si publicitate, un site web al proiectului, 2 conferinte de presa, 2 comunicate de presa, prezentari video si powerpoint, aparitii in mass-media, postari pe canalele de socializare online, documente de informare pentru beneficiari cu privire la sprijinul acordat prin FSE etc.

Rezultat 8: Contracte de munca, fise de post, rapoarte de monitorizare si control, raportari tehnice si financiare, acte aditionale si notificari, planul riscurilor, planuri operationale de lucru, rapoarte de activitate etc.