POCU/82/3/7/106112

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara nr. 3: Locuri de muncă pentru toţi

Operaţiunea: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus


Titlu proiect: "Creșterea ocupării prin susținerea a minim 54 de întreprinderii cu profil non-agricol din Regiunea Sud - Vest Oltenia"

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

Partener: Asociatia Tinerilor Doljeni Europeni

[www.startupoltenia.ro]Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării prin înființarea și susținerea a 54 de întreprinderi cu profil non agricol din zona urbană, din regiunea de dezvoltare Sud - Vest Oltenia.

Scopul proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea de dezvoltare Sud - Vest Oltenia prin stimularea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale în rândul persoanelor fizice care intenționează să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen mediu și lung la nivelul grupului țintă prin promovarea antreprenoriatului ca o alternativă viabilă de carieră, respectiv prin creșterea gradului de ocupare în rândul grupului țintă, persoane fizice cu vârsta peste 18 ani care intenționează să deschidă o afacere (șomeri, inactivi, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în vederea creării de noi locuri de muncă).


Obiectivele specifice

1. Dezvoltarea competenţelor necesare în vederea demarării unei afaceri pentru 320 de persoane (4S11) cu vârsta peste 18 ani, domiciliate/rezidente într-unul din cele cinci judeţe componente ale Regiunii de Dezvoltare Sud Vest Oltenia (Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Gorj şi Olt).

2. Creşterea numărului de întreprinderi nou înfiinţate şi a locurilor de muncă prin susţinerea înfiinţării şi dezvoltării a 54 de întreprinderi (4S10) în regiunea de dezvoltare SV Oltenia de către persoanele fizice care intenţionează să înfiinţeze o afacere (şomeri, inactivi, persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere) în scopul creării de noi locuri de muncă (108 locuri noi de muncă – 4S9).

3. Asigurarea continuitătii rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, transferul şi valorificarea bunelor practici la nivel regional prin elaborarea unui document de susţinere /analiză a mediului antreprenorial şi a unui Ghid de Bune practici, în Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia.

Grup tinta

Grupul tinta al proiectului este format din 320 de persoane din urmatoarele categorii eligibile:

Şomeri;

Persoane inactive (persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj);

Persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de munca, persoanele care desfăşoară o activitate independenta, inclusiv persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale şi membrii întreprinderilor familiale.

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;

b) au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, in regiunea Sud-Vest Oltenia;

c) nu fac parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16-24 ani;

Grupul țintă al proiectului trebuie să aibă domiciliul/reședința în regiunile de implementare a proiectului (Sud-Vest Oltenia: județele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Vâlcea).