Asociatie care militeaza pentru promovarea si apararea drepturilor membrilor de etnie rroma.
ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT POCU/784/6/24/138378

ANUNT SELECTIE FORMATORI - proiect POCU/298/3/14/121328

CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR anunta inceperea implementarii proiectului "Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj”   Cod Proiect: POCU/298/3/14/121328.Pentru detalii despre proiect va rugam accesati link-ul.

CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR are onoarea de a va invita la inscrierea pentru proiectul "Creșterea ocupării prin susținerea a minim 54 de întreprinderii cu profil non-agricol din Regiunea Sud - Vest Oltenia”   Cod Proiect: POCU/82/3/7/106112.Pentru detalii despre proiect va rugam accesati link-ul.

Tabel cu persoanele selectate in vederea participarii la cursurile de competente antreprenoriale 21-30 aprilie 2018

Tabel cu persoanele selectate in vederea participarii la cursurile de competente antreprenoriale 25 mai-3 iunie 2018

Tabel cu persoanele selectate in vederea participarii la cursurile de competente antreprenoriale 21-30 iunie 2018

Tabel cu persoanele selectate in vederea participarii la cursurile de competente antreprenoriale 1-13 iulie 2018

Tabel 2 cu persoanele selectate in vederea participarii la cursurile de competente antreprenoriale 23 iulie-1 august 2018

Tabel 1 cu persoanele selectate in vederea participarii la cursurile de competente antreprenoriale 23 iulie-1 august 2018

Tabel cu persoanele selectate in vederea participarii la cursurile de competente antreprenoriale 22-31 august 2018

Tabel cu persoanele selectate in vederea participarii la cursurile de competente antreprenoriale 21-30 septembrie 2018

Pentru inscrierei in cadrul proiectului va rugam sa descarcati urmatoarele documente:

Anexa 1 - Formular de inregistrare grup tinta

Anexa 3 - Acord privind utilizarea datelor personale

Anexa 4 - Angajament de respectare a cerintelor proiectului

Anexa 5 - Declaratie de evitare a incompatibilitatii

Anexa 6 - Declaratie de evitare a dublei finantari

Anexa 11 - Acord de participare ca rezerva in proiect

- Copie a cartii de identitate din care sa reiasa domiciliul sau resedinta in regiunea Sud-Vest

- Copie dupa certificatul de nastere

- Copie dupa certificatul de casatorie sau dupa un alt document relevant in cazul schimbarii numelui.

- Copie dupa diploma ultimei forme de invatamant absolvite.

- Pentru tinerii pana in 24 de ani (inclusiv): un document care sa ateste ca la momentul inscrierii urmeaza o forma de invatamant (de exemplu: adeverinta de la facultate/universitate sau carnet/legitimatie de student vizata pe anul 2017-2018, carnet de elev etc.) sau ca este angajat (de exemplu, adeverinta de la angajator/copie contract de munca etc.).

Dupa completarea anexelor vom avea nevoie si de un CV Europass, completat online, printati-l si semnati-l. Link CV Europass.

La final vom avea nevoie de documentele descarcate, completate si semnate sa fie depuse la SEDIUL CEPIR pentru a putea fii selectati in cadrul proiectului.


Va anuntam ca in cadrul proiectului a fost atins indicatorul de grup tinta format din 32 persoane angajate, urmand sa fie selectate in grupul tinta persoane care apartin categoriei de someri si inactivi.

Pentru a face parte din baza noastra de date in vederea selectarii si a participarii in diferite proiecte, va rugam sa va introduceti datele:

InscriereMasculin FemininCENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR a fost infiintat in toamna anului 2006, la initiativa unui grup de tineri intelectuali romi.

Principala motivatie care a constituit punctul de plecare pentru formarea acestui nucleu a fost atat nevoia unei schimbari reale la nivelul comunitatilor de romi, cat si la nivelul structurilor de reprezentare a acestora, prin crearea unei elite romani, pregatita profesional si apta in a aduce un aport substantial in ceea ce priveste procesul de integrare al comunitatilor de romi, prin mijloace tehnice specifice cat si prin interventie la nivelul politicilor publice in domeniul roma si al implementarii acestora.

   

SCOPUL ASOCIATIEI

---> Scopul asociatiei este de a promova valorile democratiei reale prin:

---> Apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor sai, in special ale cetatenilor romani de etnie rroma, potrivit Constitutiei Romaniei, dar si a Conventiilor internationale la care Romania este parte;

---> Prevenirea si combaterea discriminarii rasiale;

---> Identificarea si formarea unei elite romany creatoare de modele referentiale, prin sinteza valorilor traditionale cu cele moderne.

   

OBIECTIVELE ASOCIATIEI

---> In realizarea scopului propus, asociatia are in vedere urmatoarele obiective:

---> Crearea bazelor pentru realizarea unor parteneriate durabile cu autoritatile centrale si locale, in privinta implementarii de programe prin care sa se asigure dezvoltarea accesului cetatenilor romani de etnie rroma la diferite servicii, in special cele considerate vitale: educatie, sanatate, asistenta sociala.

---> Apararea drepturilor de cetateni, fara deosebire de origine etnica, sex, religie sau apartenenta politica si fara nici o discriminare fata de celelalte etnii existente pe teritoriul statului roman.

---> Combaterea tuturor formelor de discriminare, rasism si xenofobie, pentru deconstructia stereotipurilor si promovarea multiculturalismului.

---> Monitorizarea modului in care autoritatile publice respecta si aplica legislatia privind drepturile omului, prevenirea si combaterea discriminarii, protectia sociala.

---> Protejarea cetatenilor romani de etnie rroma asupra carora se savarsesc abuzuri de orice fel din partea institutiilor sau autoritatilor de stat, persoane fizice sau juridice private care lezeaza sub orice forma demnitatea, personalitatea, fizicul, psihicul, partea economica a cetateanului si a familiei acestuia si reprezentarea celor lezati pentru repunerea in drepturi si acordarea masurilor reparatorii.

---> Definirea, identificarea si crearea unei elite a rromilor, creatoare de modele referentiale.

---> Emanciparea sociala si profesionala a populatiei de etnie rroma.

---> Sustinerea intelegerii si a deplinei egalitati a cetatenilor de etnie rroma cu populatia majoritara si cu cetatenii celorlalte etnii, care traiesc pe teritoriul statului roman, in domeniul vietii publice, sociale, economice, culturale, etc. si integrarea rromilor in cadrul societatii din Romania.

---> Colaborarea cu alte organizatii de tineret sau studentesti, cu toate ministerele si celelalte organisme ale statului, precum si cu firme de stat si particulare, organizatii interne si externe in vederea promovarii accesului la educatie, sanatate, locuri de munca, pentru integrarea mai buna in viata sociala si asigurarea egalitatii de sansa in toate domeniile.

---> Protejarea copiilor, elevilor si studentilor de etnie roma si sustinerea intereselor acestora in fata institutiilor de invatamant , a inspectoratelor scolare si M.E.C.

---> Organizarea unor programe pentru minoritatea romilor privind cursuri de formare si informare, cercetari de limba, cultura, traditii, cunoastere reciproca.

---> Elaborarea de programe de dezvoltare comunitara, interventie sociala, pentru comunitati si familii sarace de rromi.

---> Acordarea de burse pentru studentii rromi.

---> Sprijinirea revigorarii unor meserii traditionale.

---> Afirmarea si imbogatirea limbii romani.

---> Crearea unui fond cu caracter umanitar din donatii, provenite de la persoane fizice sau juridice, romane sau straine, de la organizatii din tara sau strainatate, si din organizarea de campanii de strangere de fonduri.