Asociatie care militeaza pentru promovarea si apararea drepturilor membrilor de etnie rroma.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin PEO 2021-2027
Titlul proiectului: "Intreprinderile sociale sprijin pentru someri"
Apel/Cod Smis: PEO/103/PEO_P4/OP4/ESO4.1/PEO_A52/316502

Anunt achizitie leasing autoturism
Nota estimativa leasing autoturism

Anunt achizitie bonuri valorice combustibil
Nota estimativa combustibil

Anunt achizitie echipamente IT
Nota estimativa echipamente IT

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020
Titlul proiectului: "Cresterea gradului de ocupare a somerilor si persoanelor inactive din judetul Dolj"
Cod Contract: POCU/1080/3/16/157171

Anunt achizitie servicii integrate de cazare, masa, transport - reluare
Specificatii tehnice achizitie servicii integrate de cazare, masa, transport - reluare

Anunt achizitie servicii integrate de cazare, masa, transport
Specificatii tehnice achizitie servicii integrate de cazare, masa, transport

Anunt achizitie servicii de hrana pentru participantii la cursurile de formare profesionala nivel 2 si nivel 3 - reluare
Specificatii tehnice achizitie servicii de hrana pentru participantii la cursurile de formare profesionala nivel 2 si nivel 3 - reluare

Anunt achizitie servicii de hrana pentru participantii la cursurile de formare profesionala nivel 2 si nivel 3
Specificatii tehnice achizitie servicii de hrana pentru participantii la cursurile de formare profesionala nivel 2 si nivel 3

Anunt achizitie servicii de inchiriere autoturism
Specificatii tehnice achizitie servicii de inchiriere autoturism

Anunt achizitie multifunctionala

Anunt achizitie combustibil

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020
Titlul proiectului: "Formarea profesională viitor pentru angajare"
Cod Contract: POCU/991/1/3/154359

Anunt achizitie servicii integrate de cazare-masa-transport pentru participantii la cursurile de initiere TIC - reluare
Specificatii tehnice achizitie servicii integrate de cazare-masa-transport pentru participantii la cursurile de initiere TIC - reluare

Anunt achizitie servicii integrate de cazare-masa-transport pentru participantii la cursurile de initiere TIC
Specificatii tehnice achizitie servicii integrate de cazare-masa-transport pentru participantii la cursurile de initiere TIC

Anunt achizitie servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare profesionala nivel 2 si nivel 3 - reluare 2
Specificatii tehnice achizitie servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare profesionala nivel 2 si nivel 3 - reluare 2
Erata achizitie servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare profesionala nivel 2 si nivel 3 - reluare 2

Anunt achizitie servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare profesionala nivel 2 si nivel 3 - reluare
Specificatii tehnice achizitie servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare profesionala nivel 2 si nivel 3 - reluare

Anunt achizitie servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare profesionala nivel 2 si nivel 3
Specificatii tehnice achizitie servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare profesionala nivel 2 si nivel 3

Anunt achizitie servicii de inchiriere autovehicul - reluare
Specificatii tehnice achizitie servicii de inchiriere autovehicul - reluare

Anunt achizitie servicii de inchiriere autovehicul
Specificatii tehnice achizitie servicii de inchiriere autovehicul

Anunt achizitie combustibil sub forma de bonuri valorice

Anunt achizitie echipamente IT

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020
Titlul proiectului: "Sprijin acordat studentilor antreprenori"
Cod Contract: POCU/829/6/13/140140

Anunt achizitie combustibil sub forma de bonuri valorice

Anunt achizitie servicii de inchiriere autovehicul
Specificatii tehnice achizitie servicii de inchiriere autovehicul

Clarificari achizitie servicii integrate de cazare, masa, transport
Anunt achizitie servicii integrate de cazare, masa, transport
Specificatii tehnice achizitie servicii integrate de cazare, masa, transport

Anunt achizitie echipamente

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020
Titlul proiectului: "Îmbunătățirea nivelului de competențe și creșterea ocupării tinerilor NEETs din județul Dolj"
Cod Contract: POCU/908/1/3/150503

Anunt achizitie servicii integrate cazare, masa, transport
Specificatii tehnice servicii integrate cazare, masa, transport

Anunt achizitie materiale consumabile si protectie covid - reluare
Specificatii tehnice materiale consumabile si protectie covid - reluare

Anunt achizitie servicii de catering reluare
Specificatii tehnice servicii de catering reluare

Anunt achizitie servicii de inchiriere autovehicul - reluare
Specificatii tehnice achizitie servicii de inchiriere autovehicul - reluare

Anunt achizitie servicii de catering
Specificatii tehnice servicii de catering

Anunt achizitie materiale consumabile si protectie covid
Specificatii tehnice materiale consumabile si protectie covid

Anunt achizitie mobilier
Specificatii tehnice achizitie mobilier

Anunt achizitie servicii de inchiriere autovehicul
Specificatii tehnice achizitie servicii de inchiriere autovehicul

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020
Titlul proiectului: "Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia"
Cod Contract: POCU/726/6/12/134938

Anunt achizitie servicii de transport pentru participantii la cursurile initiere/perfectionare
Invitatie participare achizitie servicii de transport pentru participantii la cursurile initiere/perfectionare

Erata achizitie servicii integrate de cazare, masa pentru participantii la cursurile initiere/perfectionare
Anunt achizitie servicii integrate de cazare, masa pentru participantii la cursurile initiere/perfectionare
Specificatii tehnice achizitie servicii integrate de cazare, masa pentru participantii la cursurile initiere/perfectionare

Anunt achizitie servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare - reluare

Anunt achizitie servicii de inchiriere echipamente informatice pentru participantii la cursurile de initiere pentru dobandirea competentelor TIC

Anunt achizitie servicii de multiplicare suporturi de curs initiere/perfectionare
Specificatii tehnice achizitie servicii de multiplicare suporturi de curs initiere/perfectionare

Anunt achizitie servicii integrate de cazare, masa, transport - reluare
Specificatii tehnice achizitie servicii integrate de cazare, masa, transport - reluare

Anunt achizitie servicii de inchiriere autovehicul
Specificatii tehnice achizitie servicii de inchiriere autovehicul

Anunt achizitie echipamente IT
Specificatii tehnice achizitie echipamente IT

Anunt achizitie servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare - reluare
Specificatii tehnice achizitie servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare

Proces verbal de anulare a achizitiei servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare
Anunt achizitie servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare
Specificatii tehnice achizitie servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare

Proces verbal de anulare a achizitiei de leasing operational
Anunt achizitie servicii leasing operational
Specificatii tehnice achizitie servicii leasing operational
Erata Specificatii tehnice achizitie servicii leasing operational

Proces verbal de anulare a achizitiei de servicii integrate de cazare, masa, transport
Anunt achizitie servicii integrate de cazare, masa, transport
Specificatii tehnice achizitie servicii integrate de cazare, masa, transport
Clarificare 1 achizitie servicii integrate de cazare, masa, transport
Clarificare 2 achizitie servicii integrate de cazare, masa, transport

Anunt achizitie combustibil sub forma de bonuri valorice